P A S S I Ó         E F I C À C I A
PEL NOSTRE TREBALL  →  PEL NOSTRE CLIENT
Indema S.L. Experiència professional. Busquem la millor solució per al nostre client

ELS NOSTRES OBJECTIUS

PASSIÓAmb la VOCACIÓ de tot l’equip humà de INDEMA per al nostre treball, responem als nostres clients amb EFICÀCIA: un servei competent amb 49 anys d’experiència professional.

INQUIETUDbusquem la millor solució per al nostre client, per aconseguir el LOW COST en el preu/peça i el preu/Matriu, mantenint la Qualitat del Material i l’eficiència del nostre treball.

COMPROMÍSimplicació personal en tots els processos de producció i plaços d’entrega.

COMUNICACIÓsom una empresa molt interactiva en la fluïdesa comunicativa amb els nostres clients, informant-los, en qualsevol moment, del curs-seguiment de la seva comanda.

COMODITATprocurem que el client NO es preocupi per res, per això: 1-Admetem les comandes via email. 2-Entreguem la peça acabada: ens encarreguem del seu ensamblatge i els acabats superficials que precisi. 3-Amb la nostra logística interna, fem l’empaquetatge i l’entrega a casa del client.

ENS DIFERENCIEMper l’estabilitat de la nostra empresa i la confiança dels nostres clients.