CAPACITAT

El nostre departament tècnic escolta la idea del client i s’estudia el disseny de la peça que el client vol fabricar.

Dissenyem en 3D el projecte de la matriu o utillatge que necessitem per a fabricar la futura peça, buscant en tot moment solucions eficients i de baix cost. Presentem el pressupost al client i amb la seva satisfacció, procedim a la fabricació de la matriu.

Posteriorment, comenecem la producció de les remeses, tenim capacitat per a fer sèries llargues i curtes.

Finalment, ens encarreguem de l’ensamblatge de la peça i de donar-li l’acabat que precisi (zincat, galvanitzat, sorrejat, desbarbat, …). O podem entregar la peça semi-acabada, així com també podem muntar conjunts.

El nostre departament de logística gestiona l’entrega, amb màxima confiança i seguretat, a casa del client.