La passió per el nostre treball de
matriceria ens porta a un ferm compromís de
treball per a la satisfacció del client
Indema S.L. Compromís de treball per a la satisfacció del client. Solucions per abaratir costos. Manteniment i reparació de les matrius, utillatges i troquels.

COMPROMÍS

El nostre dia a dia l’enfoquem orientat cap al nostre compromís de treball per a la satisfacció del client i la seva comoditat per no haver-se de preocupar de res i resoldre-li tots els problemes que pugui tenir en la concepció d’una peça o matriu: busquem i proposem solucions per abaratir costos al nostre client, col.laborant al seu estalvi.

Ens diferenciem en aquest sector pel nostre compromís d’encarregar-nos del MANTENIMENT i la REPARACIÓ de les matrius, utillatges o troquels dels nostres clients. Així doncs, sempre tenim les matrius revisades i netes.

També complim el compromís amb els plaços d’entrega acordats.