ESTAMPACIÓ EN FRED - TROQUELATGE

 

Quan tenim la matriu fabricada i comprovades les mostres prèvies que entreguem al client per a què comprovi les peces que surtin correctes, procedim a la producció de les remeses.

Amb la maquinària que disposem, tenim capacitat per a fer sèries llargues i curtes.

Fem l’ensamblatge de cada peça.

Podem entregar la peça amb l’acabat superficial que requereixi.

La nostra logística interna, entrega les peces a casa del client.